Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bilanse i inne sprawozdania finansowe

Bilans za rok 2019XLSBILANS.xls (39,50KB)
XLSBILANS_OW.xls (39,00KB)
ODTInformacja dodatkowa - załącznik nr 1.odt (12,57KB)
RTFInformacja dodatkowa do bilansu_GOPS.rtf (174,70KB)
ODTINFORMACJA DODATKOWA_ASYSTENT.odt (19,29KB)
ODTINFORMACJA DODATKOWA_OW.odt (18,54KB)
XLSRachunek zysków i strat.xls (36,50KB)
XLSRachunek zysków i strat_OW.xls (36,50KB)
ODTZałącznik nr 1_OW.odt (12,10KB)
XLSZestawienie zmian w funduszu jednostki.xls (34,50KB)
XLSZestawienie zmian w funduszu jednostki_OW.xls (34,50KB)
 

Wersja XML