Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Z procedurą „Niebieskie Karty” nierozerwalnie związana jest działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Działanie zespołu interdyscyplinarnego reguluje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku.                         

Głównym zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań wymienionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania przemocy              w rodzinie takich jak:

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

Do pracy z konkretną rodziną powoływana jest grupa robocze, w skład której wchodzą osoby bezpośrednio pracujące z konkretną rodziną lub znające jej sytuację. Skład grup roboczych może zmieniać się w zależności od bieżącej sytuacji rodziny, potrzeb i działań. Zadaniem grupy roboczej jest opracowanie planu pomocy i taki podział zadań między jej członków, by praca z rodziną przyniosła jak najlepsze efekty. Głównym celem pracy przedstawicieli służb w ramach grup roboczych jest zatrzymanie zjawiska przemocy występującej w danej rodzinie.

Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierawie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, tel. 77 4872 181.

 

 

Wersja XML