Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w nie  przekracza kwoty 2100 zł,

2)osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 

Wnioski można składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tutejszego Ośrodka. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 77 4872181 w.129

Wersja XML