Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA

 

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

 1. Administratorem danych  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie jest Kierownik GOPS – Pani Karina Musioł  z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa.
 2. Inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierawie jest Pani  Katarzyna Żuchaj tel. 509 027 990 , e-mail biuro@kancelaria-odo.pl.
 3. Dane przetwarzane będą wyłącznie w celu prowadzenia postępowania objętego wnioskiem/ na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o ustaleniu                  i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                           „Za życiem”, ustawie o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o dodatku mieszkaniowym                      i energetycznym, Programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020 oraz na mocy innych przepisów prawa/
 4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie./Sepi, CAS,Empatia /
 5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną/Archiwalną lub dopóki istnieje podstawa prawna przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/i, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)
 9. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.

 

Wersja XML