Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

na lata 2021-2024

 

W związku z opracowaniem Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2024 zwracam się z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu i ewentualne wniesienie uwag oraz proponowanych zmian w terminie do 12-11-2021r.

 

DOCXGminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.docx (131,43KB)
 

Wersja XML