Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

W związku z przeprowadzonym projektem socjalnym „Kartoflowy zawrót głowy” w dniach 11.06.2021r. do 18.06.2021r. przeprowadzono jego ewaluację.

Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Przeprowadzenie projektu zostało przyjęte entuzjastycznie.  Ofiarodawcy ziemniaków trafili w potrzeby żywieniowe beneficjentów. Produkty zebrane w ramach akcji zostały przekazane najbardziej potrzebującym osobom z terenu Gminy Bierawa.

Cel główny projektu czyli przekazanie otrzymanych ziemniaków, książeczek z przepisami kulinarnymi oraz informacji o ograniczeniu marnowania żywności został zrealizowany w pełni, a więc zgodnie z zamierzeniami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie nie poniósł żadnych kosztów uczestnicząc w projekcie, gdyż ziemniaki zostały przekazane przez fundatorów – Państwo Anetę i Marka Mainusz. Nie poniesiono żadnych nakładów, zaś uzyskane rezultaty są bardzo dobre.

Potrzeby beneficjentów zostały zaspokojone w dobrym stopniu, ponieważ otrzymali oni żywność w postaci ziemniaków co sprawiło, że osoby biorące udział w projekcie mogły zrealizować wszystkie jego założenia. W związku z tym beneficjenci byli bardzo zadowoleni, ponieważ odciążyło to ich domowy budżet w zakresie zakupu żywności. Ocenili jakość projektu na wysokim poziomie.

W przyszłości nie wyklucza się przeprowadzenia podobnego projektu o ile Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyska kolejnego fundatora.  

 

Wersja XML