Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie przyjmuje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Podprogramie 2021.

Od 26 listopada 2020 r. zostały wprowadzone zmiany w wytycznych dotyczących realizacji  PO PŻ – Podprogram 2021 w zakresie podwyższenia kryterium dochodowego.
Oznacza to, że z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i osiągają dochody nieprzekraczające 220% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej, tj.:

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z POPŻ zobowiązane są zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie (osobiście lub telefonicznie tel. 77 4872 181) w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i złożenia w/w skierowania.

Wersja XML