Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że Gmina Bierawa przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 38 046,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wynosi 38 046,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest:

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:        

Usługi mogą być przyznane pod warunkiem, iż osoba nie ma udzielanych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

lub

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie osoby z niepełnosprawnością.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej, pod nr tel. 77 4872 181 wew.120.

PDFzalacznik-nr-1-program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021.pdf (177,06KB)
PDFzalacznik-nr-2-wzor-karty-zgloszenia-do-programu-aoon-edycja-2021.pdf (49,06KB)
 

 

 

 

Wersja XML