Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020

 

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie informuje, że realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit 240 godzin rocznie dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Środki na sfinansowanie Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 r., pochodzą w 100% z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

 

- karty zgłoszeniowej,

DOCXZał_nr_8_Karta_zgłoszenie_do_Programu_Opieka_wytchnieniowa_-_edycja_2020-1.docx (19,99KB)
 

- kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia  o stopniu  znacznym niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

- karta oceny stanu zdrowia dziecka/osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM

DOCXZał_7_Karta_oceny_stanu_osoby_niepełnosprawnej_wg_zmodyfikowanej_skali_FIM_11_luty.docx (15,24KB)
 

 

Wersja XML